VÄLKOMMEN

OM DOF

KONTAKT

FID TIDNINGEN

SOF SIDAN

NYTT PÅ SIDAN

NOTERADE

KALENDERN

ARTIKLAR

FÅGELLOKALER

RAPPORTERING

RRK DALARNA

FÅGEL OBSAR

FÅGELSÅNG

ART INFO

EPOST LISTAN

STARUPPROPET

LÄNKAR

BILDGALLERIER   

DALARALLYT

Facebook

 

Visa Startsidan igen Fågelrapportering
 
Etiska regler som är bra att känna till för fågelskådare och fotografer där det alltid är fågelns bästa som gäller
Rapportering: Här rapporterar du in dina OBS:ar och du måste ange lokalen så exakt som möjligt så vi andra som vill se arten kan hitta dit.
Berguvsrapportering: rapportera alla sedda eller hörda uvar
Hör eller ser du en Berguv så ska du rapportera den till Kalle Bergström och uppge  Lokal, Tid, Datum & Beteende Epost: kb1@telia.com  023-25738..070-2083003

Rapporterar du via SVALAN en ovanlig art så kommer det automatiskt upp att du har en "Skuldlista" som du finner till höger en bit ner på den sida som kommer upp när du loggat in...om du har en Skuldlista så ser du Artnamnet i blått, du markerar artnamnet och kommer då till en ny sida där du följer anvisningen och när du är klar så skickas din rapport till den lokala raritetskommiteén som kan bedöma arten direkt och inte som tidigare vid årets slut
Rapporter och andra frågor angående RRK:s arbete skickas till                          
Lars Hansson, Kempebacken 9, 794 92 Orsa. Tfn 0250-713 93.
E-post lars.hansson@live.se

Om du som Bengt Eriksson ser grågäss med halsmärkning så ska du rapportera det till
Leif Nilsson i Lund ....mer info