VÄLKOMMEN

OM DOF

KONTAKT

FID TIDNINGEN

SOF SIDAN

NYTT PÅ SIDAN

NOTERADE

KALENDERN

ARTIKLAR

FÅGELLOKALER

RAPPORTERING

RRK DALARNA

FÅGEL OBSAR

FÅGELSÅNG

ART INFO

EPOST LISTAN

STARUPPROPET

LÄNKAR

BILDGALLERIER

DALARALLYT

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli Medlem i DOF

Dagens rapporter

Skådarligan 2015

Lokallistan 2015

Dalaobsar maj-2015

Dalaobsar 2007-2015

Ringmärkningsblogge

Falun & Leksand

Fågelmatning i Insjön

Fågelobsar i Sverige(Vi är de fotografer som tillåter att våra bilder visas här och vi bör följa dessa
ETISKA REGLER)

Dalarallyt 1990-2015

Vinterfåglar
inpå Knuten


Vindkraftverk länkar

20150131 Vilken blir Sveriges nationalfågel läs mer om hur du röstar här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal sedda arter i Dalarna 2015
Sumpvipa, orientseglare och havssula
är de senaste nya arterna för Dalarna

Sumpvipa 20150606
Orientseglare 20150607
Havssula 20150611


Har du frågor om fåglar i Dalarna kan du ta kontakt med våra kommunombud som kanske  bor nära dig och vet lite mera om fåglarna i din kommun. B


Information om skadade fåglar hänvisas till Rättviks Viltjour
Emma Billbäck och Lars-Christer har länets enda viltjour.


20150617 Idag kom ny FiD hem till mig som innehåller bl.a. 2014:års rapporter från Dalarna.                                                 2015 nu med 5 träffar.

Inga träffar har inkommit för juli månad.

15 augusti Leksands fågelklubb Vadarexkursion
Vi spanar efter vadare, antingen vid Limsjön eller Dragsängarna / Insjön.
Samling vid Norsbro kl 17:00.
Kontakt: Petrus Tengnér tel: 070-320361920150518 Ny våtmarksinventering

20140603 Ny info om staruppropet har nu lagts in.

Nu startar vi arbetet med nya myrfågelinventeringen!


20150509 Kamp i tornet om att sikta flest fåglar

20150119 Dödar träd för fåglars skull

20140714 Silkeshäger i Orsa ny art för Dalarna!!

20140618 Försvarshelikoptrar störde jaktfalkar

20140618 Det ser ljust ut för pilgrimsfalken

20140331 Pilgrimsfalken får bättre skydd

20140316 Rapport från Årsmötet på Mariagården i Falun20140702 Lyckade häckningar för kungsörnen

20140407 Örn och bivråk stoppar vindkraftspark.

20140102 Kungsörnen – en udda fågel dt.

Här kan du följa örnmatningarna i Falu kommun och Leksands kommun

20150508 Här räddas berguvsungen

20141128 Berguven är hotad

Nu när Berguvarnas population i skogslandet börjar närma sig ett kritiskt läge när det gäller antal individer är det mycket viktigt att alla rapporterar in sina berguvsobsar till Svalan
och Kalle Bergström
för att vi ska kunna följa deras utveckling

OBS! Glöm inte att regelbundet gå in på RRK Dalarnas sida/nyheter.


Uppdaterad 2015-06-23 webbmaster Kalle Bergström har besökt sidan sedan 20050714